Goedkeuring welstand voor De Bloesemgaard fase 4!

25 januari '24

Goed nieuws voor belangstellenden van het nieuwbouwproject De Bloesemgaard fase 4! Het definitieve ontwerp voldoet aan de esthetische en architectonische eisen die de welstandscommissie hanteert. Met de goedkeuring van welstand is een belangrijke mijlpaal is bereikt.

Het bestemmingsplan

Op de voor het plan benodigde herziening van het bestemmingsplan zijn binnen de termijn van ter inzagelegging enkele meldingen van omwonenden of ander belanghebbenden binnengekomen. De gemeente gaat hierover met de betreffende partijen in overleg.

Ook BPD zal deze meldingen zorgvuldig beoordelen en kijken hoe, indien mogelijk, aan eventuele zorgen tegemoet kan worden gekomen.

Ondanks deze meldingen blijft het project op schema en houden we je uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Het laatste nieuws Nieuwsoverzicht
Wonen in De Bloesemgaard? Bekijk woningaanbod